DPS Broumov

Realizace: 2Q - 3Q 2024 VE VÝSTAVBĚ

Revitalizace objektu domova s pečovatelskou službou a jeho rozšíření o další objekt.

Dodávka a montáž obkladů a dlažeb - chodby, schodiště, zázemí pro personál, sociální zařízení a venkovní terasy.